Úvodní stránka

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a MEZD

Naše nabídka:

  • Rády bychom Vám nabídly zpracování účetnictví a mezd v tomto duchu. Účetnictví by mělo sloužit jednak pro daňové a finanční státní orgány, ale především pro Vaše potřeby.  
  • Máme dlouholetou praxi, stále se vzděláváme a sledujeme aktuální změny. Máme individuální přístup ke každému zákazníkovi, dle jeho potřeb a druhu činnosti.
  • Pracujeme v účetním programu Pohoda a Pamica, můžeme pracovat i v účetním programu, který si pořídíte.

 
 AKCE - mzdové účetnictví - zvýhodněná cena pro všechny nové zákazníky:
 
zpracování mzdové a personální agendy:
 
do 20 zaměstnanců se domluvíme na ceně dle složitosti
 
        od 21 do 40 zaměstnanců - 120 Kč / zaměstnanec

od 41 do 100 zaměstnanců - 110 Kč / zaměstnanec

od 101 do 200 zaměstnanců - 100 Kč / zaměstnanec

od 201 do 500 zaměstnanců - 99 Kč / zaměstnanec

od 501 do 1.000 zaměstnanců - 89 Kč / zaměstnanec


 

Vznik účetnictví nelze přesně datovat, objevuje se od počátků lidské civilizace, kdy bylo potřeba vytvářet záznamy o množství a poměrných cenách zejména zemědělských produktů a později se s rozvojem obchodu rozšiřuje i na další komodity.Účetnictví vzniklo z praktické potřeby řemeslníků a obchodníků. V minulosti se spokojili s ročním sepsáním majetku a závazků. Jejich srovnáním vypočítali obchodní jmění. To srovnali se stavem předchozích let a tím získali představu o přírůstku nebo úbytku majetku. S postupem času začali sledovat v průběhu roku velikost pohledávek, závazků, peněžních prostředků, zásob, nákladů a výnosů apod. Účetní zápisy postupně obsáhly všechny složky majetku (aktiv) a jejich zdrojů (pasiv), takže se z nich stal uzavřený celek neboli podvojné účetnictví. Prvotní zaměření účetnictví bylo pouze pro potřeby podnikatele. Postupně dochází k situacím, že nejen majitel firmy má zájem o informace z účetnictví své firmy. Účetnictví sloužilo jako důkazní prostředek při vedení sporů. Zejména při užívání a ochraně práv věřitele před dlužníkem a dlužníka před věřitelem. Soudy dávali přednost těm obchodníkům, kteří řádně vedli záznamy o obchodních transakcí v účetních knihách. Později mají zájem na vedení účetnictví jak daňové, tak i finanční státní orgány. Obecný zákon z konce 19. století zakotvuje povinnost vedení účetních knih a povinnost je uchovávat 10 let od posledního zápisu.

» Rychlý kontakt:

 

 

 

 

Rychlý kontakt:

 

Monika Poláková

 

Adresa:

Novoborská 615/17, Praha 9

IČ:

74563301

Tel.:

+420 605 424 329

 

E-mail:

info@amyka.cz

 

Http:

 

www.amyka.cz