Mzdový audit

Kontrolní činnost zaměřená na mzdové oblasti, které budou dříve nebo později předmětem kontroly vnějších orgánů. Orgány správy sociálního zabezpečení, finanční úřad, příslušné zdravotní pojišťovny, úřad práce, inspektorát bezpečnosti práce.

Konkrétně jde o oblasti:

  • likvidace nemocenských dávek
  • odvod a provádění sociálního zabezpečení
  • odvod a provádění zdravotního pojištění
  • odvod úrazového pojištění
  • daň z příjmu fyzických osob, zálohy na dani, zvláštní sazba daně
  • evidenční listy důchodového pojištění
  • ohlašovací povinnost vůči vnějším orgánům 
  • odvodová povinnost vůči úřadu práce při zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností

Plnění povinností při zaměstnávání cizinců

Kontroly zaměřené na jednotlivé výše uvedené oblasti mají za cíl nalézt chyby a nesrovnalosti v jednotlivých dokumentech, stanovit nápravná opatření, která povedou k odstranění nedostatků. Mnohdy zajištění včasného zjištění nedoplatků nebo přeplatků, které lze okamžitě odstranit a ve svém důsledku tak snížit nebo dokonce odstranit postih (sankce,penále), který by uplatnil vnější kontrolní orgán oprávněný ke kontrole dané oblasti mzdového účetnictví.

Mzdový audit provádíme na základě kvalifikační zkoušky, certifikát IES, mzdový auditor.


Mzdový audit je možné objednat na e-mailu: info@amyka.cz nebo kadlecova@amyka.cz

 


Konkrétní informace k provedení mzdového auditu zašleme na požádání.

 


» Rychlý kontakt:

 

 

 

 

Rychlý kontakt:

 

Monika Poláková

 

Adresa:

Novoborská 615/17, Praha 9

IČ:

74563301

Tel.:

+420 605 424 329

 

E-mail:

info@amyka.cz

 

Http:

 

www.amyka.cz