Mzdy a personalistika

Na základě Vašich podkladů zpracujeme mzdy Vašich zaměstnanců všech pracovně právních vztahů:

 • pracovní smlouva - doba určitá, neurčitá
 • volba
 • jmenování
 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti

Rozsah služeb:

 • Veškeré Vaše podklady zkontrolujeme
 • Výplatní pásky dle Vašich požadavků
 • Rekapitulace podkladů pro účtárnu
 • Převodní příkazy pro banku
 • Doklady pro odvody - daně, pojištění, odeslání přihlášek a odhlášek zaměstnanců
 • Archivace mzdový listů
 • Vedení a odesílání Evidenčních listů důchodového pojištění 
 • Zajistíme roční zúčtování mezd
 • Řešení pracovních úrazu z pohledu mzdy
 • Zpracování podkladů pro žádosti o důchod - potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb
 • Potvrzení o příjmech
 • Přehledy o čerpání dovolených
 • Sestavy nemocenských dávek
 • Vystavení zápočtových listů – včetně přehledu o příjmech

Jsme připraveni zpracovat Vaše mzdy nebo převzít mzdovou agendu v plném rozsahu.

Můžeme nahradit Vaši mzdovou účtárnu a přispět k dalšímu rozvoji Vaší společnosti.
Rozsah služeb:

 • Zajistíme vše potřebné při vzniku, přerušení případně ukončení pracovního poměru
 • Administrativní úkony spojené s nástupem a výstupem zaměstnanců
 • Převzetí osobních dat zaměstnanců
 • Zařazení pracovníka
 • Sepsání pracovní smlouvy
 • Upozorníme včas na nutnost splnění povinností - zdravotní prohlídky, zkušební doba, výpovědní lhůta
 • Zpracujeme hlášení o zaměstnávání invalidů nebo osob se zdravotním postižení

Upozorníme včas na nutnost splnění povinností:

 • zdravotní prohlídky
 • zkušební doba
 • výpovědní lhůta

» Rychlý kontakt:

 

 

 

 

Rychlý kontakt:

 

Monika Poláková

 

Adresa:

Novoborská 615/17, Praha 9

IČ:

74563301

Tel.:

+420 605 424 329

 

E-mail:

info@amyka.cz

 

Http:

 

www.amyka.cz